Welkom op de website van Kindcentrum De Klimboom!

Op deze site is allerlei informatie over het onderwijs en de opvang op De Klimboom te vinden.
Mocht u meer willen weten: het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking.

Veel kijk- en leesplezier!
Zie onderstaande link voor de Sprokkelbladen van schooljaar 20-21
SPROKKELBLAD 20-21