Leerlingenraad

Op Kindcentrum De Klimboom vinden wij medezeggenschap van kinderen belangrijk. Daarvoor is er de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit iedere jaargroep worden door de kinderen zelf 2 of 3 leerlingen gekozen die hierin plaatsnemen. De leerlingenraad vergadert regelmatig om mee te denken over diverse zaken die de school en de kinderen op onze school aangaan.
                                                                
De leden van de leerlingenraad vinden het heel belangrijk dat:
  • Kinderen zich thuis voelen op De Klimboom;
  • Iedereen goed met elkaar omgaat;
  • Er (bijna) geen ruzies zijn;
  • Er niet gepest wordt en ook niet teveel geplaagd;
  • De school een vrolijke plek is voor iedereen;
  • De leerlingenraad meehelpt de school beter te maken;
  • Er goed voor het Kindcentrum wordt gezorgd;
  • De kinderen goed samen spelen;
  • Het schoolplein netjes is;
  • We gezond bezig zijn en veel buiten spelen.
De leden nemen onderwerpen uit de groepen mee naar de vergaderingen en koppelen in de klas terug wat er besproken is.