Dit is De Klimboom

Oprechte aandacht

De Klimboom is een kindcentrum waar we oprechte aandacht hebben voor jouw kind, jou als ouder en voor collega's. Wij willen elkaar echt zien, horen en begrijpen. Dat betekent dat we naar het kind achter de leerling kijken én naar de mens achter de professional. Hoe we dat doen? Door met elkaar in gesprek te gaan én te blijven.

Jouw kind merkt elke dag dat wij oprechte aandacht belangrijk vinden. Een voorbeeld: start je kleuter regelmatig gefrustreerd de dag? Dan wuiven we dat gevoel niet weg, maar nemen we je kind op schoot, vragen we hoe het gaat en onderzoeken we wat je kind nodig heeft. Zo kunnen we de dag fijn beginnen en voelt je kind zich gezien, gehoord én veilig.


Samenwerken

We zijn het enige kindcentrum in dorp De Rips. Als kindcentrum staan we midden in het dorp. Letterlijk, maar ook figuurlijk. We werken samen met onze omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door samen met verenigingen uit de buurt leuke activiteiten te organiseren.
Zo maakt je kind kennis met de wereld om zich heen én ontdekt het eigen talenten en interesses. Als afsluiting van een thema brengen we bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, de sterrenwacht of gaan we op natuurwandeling met IVN. Ook nodigen we regelmatig experts uit in de groep om over hun werk te vertellen.

Combinatieklassen
Met minder dan 100 leerlingen en een team van twaalf medewerkers is goed samenwerken iets dat bijna automatisch gaat. En gelukkig maar, want samenwerken brengt kansen. Zo zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in combinatiegroepen. Dat zorgt voor:
 • Een gezellige sfeer
 • Een school waar iedereen zichzelf kan zijn
 • Een stimulerende omgeving waar kinderen van elkaar leren
Daarnaast hebben alle groepen samen Klimboomvieringen. We laten aan elkaar zien waar we mee bezig zijn. Dus van elkaar leren? Dat zit wel goed bij ons.  

Van kleuter naar peuter: doorlopende leerlijn
De overgang van peuter naar kleuter is best spannend. Hoe gaat je kind het vinden op school? Is je kind er wel klaar voor? Allemaal vragen waar je mee kunt zitten. Wij vinden het belangrijk dat peuters op een fijne manier de overgang naar de kleuterklas maken. Daarom sluit ons peuterwerk goed aan bij de basisschool. Onze leerkrachten van de kleutergroepen en de pedagogisch medewerkers van de dagopvang hebben regelmatig contact. We gaan bij elkaar op bezoek en spelen en gymmen samen. Zo leren we elkaar goed kennen en kan je kind zich gewoon op dezelfde manier blijven ontwikkelen.

Op die manier:
 • Zorgen we ervoor dat we van elkaar weten wat er speelt
 • Werken we aan dezelfde thema's
 • Praten we op dezelfde manier met kinderen
Wel zo duidelijk voor je kind. We zorgen dus samen voor een fijne leeromgeving.

 

Ontdekkend leren

Stel je voor: Je loopt ons kindcentrum binnen en ziet in het lokaal foto's, teksten en werkjes van leerlingen. Je weet daardoor meteen met welk thema je kind bezig is. Ondertussen zit je kind samen met klasgenootjes in een kring en kijken ze vol verwondering naar een globe. Klasgenoten wijzen naar verschillende landen en vragen zich af hoe het er daar aan toegaat. De juf of meester pakt het lesmateriaal erbij en vertelt over de verschillende culturen en gebruiken in de wereld.

Werken met thema's
Op De Klimboom werken we op de manier zoals hierboven beschreven. De interactieve onderwijsmethode heet International Primary Curriculum (IPC). Vakken als aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing zijn met elkaar verweven. Kinderen krijgen niet één vak, maar gaan aan de slag met een thema. Dit noemen we ook wel ontdekkend leren.
Door ontdekkend leren (IPC) halen we het beste uit jouw kind. Dat doen we met boeiende en betekenisvolle lessen, waarin je kind zelf op onderzoek uitgaat.

Je kind leert zo:
 • Te denken vanuit verschillende invalshoeken
 • 21e-eeuwse vaardigheden zoals innovatief en creatief werken of samenwerken, hierdoor is je kind klaar voor de toekomst
 • Meer over zichzelf (persoonlijke ontwikkeling)
 • Meer over iets doen voor je omgeving en andere mensen (burgerschap)
 • Meer over de wereld
We beginnen hier al in de kleuterklas mee, onder de naam Early Years. Het startpunt is daar altijd: wat weet je kind al van een thema? In verschillende hoeken kunnen kinderen daarna (al spelend) ontdekkend leren.