Ouderportaal

Als ouder wil je natuurlijk weten wat er allemaal speelt op het kindcentrum. We houden je hiervan op de hoogte via een ouderportaal. Op het ouderportaal kun je foto's zien van je kind(eren), maar ook afwezigheid melden of extra opvang aanvragen en contact houden met de leerkracht of pedagogisch medeweker van de groep. 

We hebben twee aparte portalen, een onderwijsportaal en een opvangportaal. Als je kind bij op De Klimboom komt, krijg je van ons een link om je aan te melden hiervoor.