Hier staan we voor

De Klimboom oog voor. We bieden onderwijs en opvang passend bij de mogelijkheden en de behoeftes van je kind.

We stimuleren je kind om de volgende ontwikkelingstap te maken. We kijken ook hoe we je kind daarbij kunnen helpen. Tegelijkertijd leren we je kind om zelf aan te geven wat het wil leren en een hulpvraag te stellen. We noemen dat eigenaarschap. Dat in combinatie met onze begeleiding zorgt ervoor dat je kind bij ons betekenisvol leert. Je kind ontwikkelt zich tot een zelfstandig iemand, klaar voor de toekomst.  

Waar staan we voor?
Hierboven heb je al kunnen lezen waar we als school voor staan. Dit zijn onze kernwaarden, de dingen waar we voor staan. Het zijn thema's die je terugvindt in ons hele kindcentrum. Of het nu een poster is aan de muur, een thema waar je kind aan werkt of de manier waarop we met elkaar praten. Dit vinden we op De Klimboom belangrijk:

1. Je mag zijn wie je bent
Iedereen is anders. Je bent helemaal oké zoals je bent. We willen jou zien. We begrijpen elkaar.

2. Samenwerking in verbinding
Door samen te werken en elkaar op te zoeken (verbinding), ontstaat er een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen. Met samenwerken bedoelen we elkaar opzoeken in de school: ouders, kinderen, teamleden, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld verenigingen of bedrijven in de buurt).

3. Onderzoeken en ontdekken
Bij ons kan je kind zelf ontdekken, experimenteren en onderzoeken. Zo ontdekt je kind wat bij hem of haar past. We hebben verschillende uitdagende materialen, lesmethoden en activiteiten. Door leuke en afwisselende lessen, stimuleren we de nieuwsgierigheid van je kind.

4. Het beste uit jezelf halen
Als professional willen we elke dag het beste uit onszelf halen. Jouw kind dagen we uit hetzelfde te doen. We laten kinderen zien dat je vaak veel leert van dingen die misschien een beetje spannend zijn (buiten de comfortzone).

5. Professioneel werken
Kinderen en ouders kunnen erop rekenen dat de mensen in ons team zich blijven ontwikkelen. Dit doen ze door te onderzoeken, kennis te delen en te leren van en met elkaar. Onze medewerkers hebben ieder hun eigen expertise, waar ze anderen meer over kunnen vertellen. Bijvoorbeeld: begrijpend lezen, muziek, sociaal-emotioneel leren, etc.