Ontdekkend leren

Stel je voor: Je loopt ons kindcentrum binnen en ziet in het lokaal foto's, teksten en werkjes van leerlingen. Je weet daardoor meteen met welk thema je kind bezig is. Ondertussen zit je kind samen met klasgenootjes in een kring en kijken ze vol verwondering naar een globe. Klasgenoten wijzen naar verschillende landen en vragen zich af hoe het er daar aan toegaat. De juf of meester pakt het lesmateriaal erbij en vertelt over de verschillende culturen en gebruiken in de wereld.

Werken met thema's
Op De Klimboom werken we op de manier zoals hierboven beschreven. De interactieve onderwijsmethode heet International Primary Curriculum (IPC). Vakken als aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing zijn met elkaar verweven. Kinderen krijgen niet één vak, maar gaan aan de slag met een thema. Dit noemen we ook wel ontdekkend leren.

Door ontdekkend leren (IPC) halen we het beste uit jouw kind. Dat doen we met boeiende en betekenisvolle lessen, waarin je kind zelf op onderzoek uitgaat.

Je kind leert zo:
  • Te denken vanuit verschillende invalshoeken
  • 21e-eeuwse vaardigheden zoals innovatief en creatief werken of samenwerken, hierdoor is je kind klaar voor de toekomst
  • Meer over zichzelf (persoonlijke ontwikkeling)
  • Meer over iets doen voor je omgeving en andere mensen (burgerschap)
  • Meer over de wereld
We beginnen hier al in de kleuterklas mee, onder de naam Early Years. Het startpunt is daar altijd: wat weet je kind al van een thema? In verschillende hoeken kunnen kinderen daarna (al spelend) ontdekkend leren.