Op ons kindcentrum bieden wij ook kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang aan.
Voor alle praktische vragen kunt u terecht op de website van onze stichting: www.stichtinggoo.nl
Natuurlijk kunt u ook naar ons bellen voor meer informatie via onderstaande telefoonnummers.

Kinderopvang Klimboom                   088 - 0088 526( KDV)  en 088-0088522 (BSO)
GOOKinderopvang is een HKZ-gecertificeerde organisatie.