In januari 2019  is het schoolondersteuningsprofiel voor ons kindcentrum voor het laatst herzien.
Hieronder vindt u de link:
Ondersteuningsprofiel 2019